หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลหนองมะโมง
อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
 
Hot News
เทศบาลตำบลหนองมะโมง ยินดีให้บริการ ติดต่อได้ที่ 056-466984 - 5 ค่ะ
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติตำบล
 
 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล -
 
ประวัติหน่วยงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะโมง (เดิม) ได้รับ
การยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล
และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540
และต่อมาได้รับ การเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท เป็นเทศบาลตำบล
หนองมะโมง ตามประกาศ ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2552
 
ตราสัญลักษณ์
 
   
  ความหมาย - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล -
   
   
   
   
 
ที่ตั้ง
 
 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลหนองมะโมงอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองมะโมงประมาณ 750 เมตร พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 81.60 ตร.กม. (46,668.76ไร่)
 
  อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
 
จำนวนประชากร
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 5,123 คน แยกเป็น
  ชาย จำนวน 2,511 คน คิดเป็นร้อยละ 49.01
  หญิง จำนวน 2,612 คน คิดเป็นร้อยละ 50.99
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,085 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 62.78 คน/ตารางกิโลเมตร
 
  เขตการปกครอง
เทศบาลตำบลหนองมะโมง มีจำนวนหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน ดังนี้
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประวัติ
หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
0 ทะเบียนบ้านกลาง 13 11 24 1
1 บ้านหนองมะโมง 372 415 787 510
2 บ้านทุ่งโป่ง 124 152 276 115
3 บ้านบ่อยายส้ม 268 281 549 178
4 บ้านหนองตะขบ 354 357 711 255
5 บ้านดอนใหญ่ 197 174 371 147
6 บ้านดงสวนหมาก 177 198 375 136
7 บ้านหนองดู่ 224 269 493 207
8 บ้านเขาเกล็ด 231 221 452 192
9 บ้านสุขสวัสดิ์ 133 146 279 79
10 บ้านโพธิ์เจริญ 167 156 323 111
11 บ้านทรัพย์เจริญ 111 102 213 78
12 บ้านประชารัฐ 140 130 270 76
  รวมทั้งสิ้น   2,511 2,612 5,123 2,085
ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-466-984 - 5
สายตรงปลัด
โทร : 056-466-984 - 5
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 17120 โทรศัพท์ : 056-466-984 - 5 โทรสาร : 056-466-984 - 5
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหนองมะโมง
จำนวนผู้เข้าชม 494,387 เริ่มนับ 30 มี.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10