หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลหนองมะโมง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองมะโมง
ศาสนสถานในชุมชนหนองมะโมง
รางวัลและผลงานที่ภาคภูมิใจของเทศบาลตำบลหนองมะโมง
ผลิตภัณฑ์แคนตาลูป กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกแคนตาลูป
สถานศึกษาในชุมชนหนองมะโมง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
เทศบาลตำบลหนองมะโมง
Nong Mamong Subdistrict Municipality
 
  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา และ
ข้อเสนอแนะของประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.nongmamong.go.th
เทศบาลตำบลหนองมะโมง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลาง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
 
ติดต่อเทศบาล
056-466-984 - 5
E-mail :
  saraban_05180702@dla.go.th, 5180704@dla.go.th
นายชูชีพ สุพบุตร
นายกเทศมนตรีตำบลหนองมะโมง
 
 
NEWS
เทศบาลตำบลหนองมะโมง ยินดีให้บริการ ติดต่อได้ที่ 056-466984 - 5 ค่ะ
 
ข่าวสาร
NEWS
 
   
 
โครงการก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท [ 21 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 40 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองมะโมง เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกเอกชนเข้าลงทุนก่อสร้างและบร [ 9 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 65 
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ณ ธ.ก.ส.สาขาหนองมะโมง [ 1 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 50 
 
   
 
เทศบาลตำบลหนองมะโมง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 12 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 31 
เทศบาลตำบลหนองมะโมง ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เ [ 15 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 68 
 
   
 
นายชูชีพ สุพบุตร นายกเทศมนตรีตำบลหนองมะโมง เป็นประธานในการจัดการประชุมคณะกรรมการ [ 28 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 236 
 
  NEWS
  ข่าวสารและข้อมูล
ในหนองมะโมง
เพื่อความโปร่งใส และ
ประชาสัมพันธ์ให้กับ
ประชาชนในหนองมะโมง
 
 
 
ACTIVITY
ทต.หนองมะโมง
พร้อมสนับสนุนกิจกรรม
ของประชาชนในตำบล
กิจกรรมเทศบาล
ACTIVITY
กิจการสภา
COUNCIL
วีดิทัศน์
VIDEO
 
 
 
e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ e-GP
ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐ
 
OUR
WEBBOARD
กระดานสนทนา
กระดานสนทนาในตำบลเพื่อสอบถาม
แจ้งข่าวสารและแจ้งข้อมูล
   
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบตลาดเมืองใหม่หนองมะโมง [ 14 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าเทศบาลตำบลหนองมะโมง กว้าง ๔.๐๐ [ 14 ก.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนวัดเขาดิน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐ [ 13 ก.ย. 2565 ]

 
 
   
 
ขอไฟล์ธนาคารน้ำใต้ดิน (31 ส.ค. 2565)    อ่าน 83  ตอบ 1  
เว็บไซต์ ทต.หนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 ก.ค. 2565)    อ่าน 122  ตอบ 0  
เปิดรับสมัครศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองมะโมงเมื่อไหร่ (11 ก.พ. 2565)    อ่าน 288  ตอบ 1  
 
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร. 088-813-5482
 
NEWS
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
NEWS
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองมะโมง เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกเอกชนเข้าลงทุนก่อสร้างและบร [ 9 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 69 
ร่างประกาศการดำเนินการคัดเลือกเอกชนเข้าลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดกาารขยะมูลฝอย ตา [ 18 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 78 
ร่างประกาศการดำเนินการคัดเลือกเอกชนเข้าลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดกาารขยะมูลฝอย ปร [ 2 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 128 
 
 
   
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองมะโมง
" โครงสร้างพื้นฐานก้าวหน้า พัฒนาแหล่งน้ำ
ส่งเสริมการเกษตร วัฒนธรรมและการศึกษา
นำพาคุณภาพชีวิตมั่นคง "
NEWS
ข่าวสารภายนอก
ข่าวสารและข้อมูลทางราชการ
จากหน่วยงานภายนอก
 
     
 
ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว95  [ 28 ก.ย. 2565 ]
การสมัครเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3072 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1-2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 28 ก.ย. 2565 ]
เร่งรัดการดำเนินการโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว7167 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1-3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (excel)] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 28 ก.ย. 2565 ]
หารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว7209 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 28 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรม (ท้องถิ่นดิจิทัล) ประจำปี 2565 เพื่อสร้างการรับรู้ สนับสนุนและส่งเสริมโครงการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในระดับหน่วยงานท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว3070  [ 28 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง (แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง) (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ระดับภาค ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3071  [ 28 ก.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ฯ(เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/14242-14244,14226-14241,14156-14225 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3029 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3028 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3027 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ย. 2565 ]
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 กสว. มท 0820.2/ว3058 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ย. 2565 ]
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับประเภทตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเงื่อนไขการลดระยะเวลาตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ สน.บถ. มท 0809.4/ว38 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3030 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (ไฟล์ Excel)] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 27 ก.ย. 2565 ]
การดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2980  [ 26 ก.ย. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3035 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders Program (YLP) ประจำปี พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.2/ว3032  [ 26 ก.ย. 2565 ]
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กค. มท 0803.3/ว3025 [เอกสารแนบ]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 กศ. มท 0816.3/ว3019 [รายชื่อผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว2977  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3009 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย กสว. มท 0820.2/ว3011 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 กต. มท 0818.2/ว2975  [ 23 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2992  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3007 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2565/66 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2984  [ 23 ก.ย. 2565 ]
 
   
     
 
 การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดชัยนาท  [ 27 เม.ย. 2560 ]  
 การประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยนาท  [ 27 เม.ย. 2560 ]  
 การประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนเมษายน 2560  [ 27 เม.ย. 2560 ]  
 การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  [ 27 เม.ย. 2560 ]  
 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2560  [ 27 เม.ย. 2560 ]  
 พิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  [ 25 เม.ย. 2560 ]  
 การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดชัยนาท (ก.ค.อ.จังหวัด)  [ 24 เม.ย. 2560 ]  
 การประชุมชี้แจงการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาท  [ 24 เม.ย. 2560 ]  
 โครงการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกในความร่วมมือของ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดชัยนาท ประจำปี 25  [ 23 เม.ย. 2560 ]  
 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก)  [ 20 เม.ย. 2560 ]  
 ผวจ.ชัยนาท เปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ครั้งที่ 6/2560  [ 19 เม.ย. 2560 ]  
 โครงการผู้ว่าพาทำบุญวันธรรมสวนะ ณ วัดทรงเสวย  [ 19 เม.ย. 2560 ]  
 การประชุมปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560  [ 18 เม.ย. 2560 ]  
 งานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ของชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองพังนาค  [ 18 เม.ย. 2560 ]  
 พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  [ 14 เม.ย. 2560 ]  
 งานสงกรานต์ถนนข้าวโพด "Corn Street Songkran Festival 2017"  [ 13 เม.ย. 2560 ]  
 การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2560  [ 12 เม.ย. 2560 ]  
 ผวจ.ชัยนาท ร่วมจัดรายการวิทยุ "ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพบประชาชน"  [ 12 เม.ย. 2560 ]  
 พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2560  [ 11 เม.ย. 2560 ]  
 ผวจ.ชัยนาท พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กราบสักการะ รดน้ำขอพร พระเถระของจังหวัดชัยนาท  [ 11 เม.ย. 2560 ]  
 
   
     
 
ทต.หาดท่าเสา ปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.โพงาม ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสติก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ 13032 สายร่ [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.โพงาม ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสติก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ 13024 สายศา [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 10 
ทต.โพงาม ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสติก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ 13018 สายอบ [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนาประชาสัมพันธ์ เตือนประชาชนระวังโรค “ไข้ฉี่หนู & [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนาประชาสัมพันธ์ ยกเลิกโควิด-19 จากโรคติดต่ออันตราย เป็นโรค [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.มะขามเฒ่า ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า ครั้ง [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.นางลือ ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลว [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.โพนางดำออก วันที่ 29 กันยายน 2565 นายมนตรี คุ้มเขตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำออก คณะผู้บริห [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 39 
ทต.นางลือ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนางลือ ครั้งที่ 4/2565 [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.หันคา ร่วมจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ปีงบประมา [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.ธรรมามูล [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.ตลุก ประกาศเทศบาลตำบลตลุก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงา [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 22 
ทต.มโนรมย์ ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphasltic Concrete ฯ [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองมะโมง [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
 
   
     
 


ทต.หางน้ำสาคร จ้างเหมารถแบคโฮปรับเกลี่ยขุดตักแก้ไขน้ำท่วมบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2565 ]


ทต.หางน้ำสาคร จ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกร่องระบายน้ำบริเวณหลังร้านกาแฟอเมซอนถึงถนนลาดยางสายหลังบ้าน [ 29 ก.ย. 2565 ]


ทต.วังตะเคียน ซื้อวัสดุดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2565 ]


ทต.บ้านกล้วย ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2565 ]


ทต.บ้านกล้วย จ้างเหมาจัดทำเอกสารพร้อมเข้าเล่มเคลือบปกสันกาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2565 ]


ทต.ธรรมามูล ซื้อทรายหยาบ และกระสอบบรรจุทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2565 ]


อบต.หันคา จ้างจัดทำอาหารและน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดทำและส่งเสริมให้ความรู [ 29 ก.ย. 2565 ]


อบต.หันคา ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเดิมโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับคอนกรีตเดิม หมู่ที [ 29 ก.ย. 2565 ]


ทต.แพรกศรีราชา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2565 ]


ทต.นางลือ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ ๘๐๐๒๘ สายจากถนนลาด [ 29 ก.ย. 2565 ]


ทต.บางหลวง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านท่่าทราย [ 29 ก.ย. 2565 ]


ทต.บางหลวง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างลงหินคลุกถนนในพื้นที่ทางการเกษตรสายนานายวิ [ 29 ก.ย. 2565 ]


ทต.บางหลวง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายคลองโพธิ์บริเว [ 29 ก.ย. 2565 ]


ทต.บางหลวง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านกรุณา [ 29 ก.ย. 2565 ]


ทต.บางหลวง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างลงหินคลุกถนนในพื้นที่ทางการเกษตรสายนานายวิ [ 29 ก.ย. 2565 ]


ทต.บางหลวง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายคลองโพธิ์บริเว [ 29 ก.ย. 2565 ]


ทต.บางหลวง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านกรุณา [ 29 ก.ย. 2565 ]


ทต.บางหลวง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านท่่าทราย [ 29 ก.ย. 2565 ]


ทต.ชัยนาท จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 3804 ชัยนาท [ 29 ก.ย. 2565 ]


ทต.สรรคบุรี จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๑๘๙๒ ชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2565 ]
 
   
 
SERVICE
ส่วนบริการต่างๆ ของตำบล
หนองมะโมงเพื่อตอบสนอง
การบริการให้แก่ประชาชน
ในตำบลอย่างทั้วถึง
คำแนะนำภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
คู่มือประชาชน
ระเบียบ แบบฟอร์ม หนังสือต่างๆ เพื่อความอำนวยความสะดวก
แก่ประชาชน
การจัดการ
องค์ความรู้ KM
การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเอง
 
 
 
 
 
 
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
  สินค้าและผลิตภัณฑ์ คุณภาพดีจากฝีมือของ
ประชาชนในตำบลหนองมะโมง
 

กบ
สถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญ
ในตำบลหนองมะโมง
 
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองมะโมง
TRAVEL
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
E-Service
 
คำร้องทั่วไป แบบยื่นคำร้องขอใช้บริการ
"การขอใช้น้ำอุปโภค"
แบบยื่นคำร้องขอใช้บริการ
"การจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้"
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ เทศบาลฯ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้า/ไฟทางสาธารณะ
  อินเตอร์เน็ต Wi-Fi ฟรี
   
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ในบริการ
 
ประมวลผลสำรวจ
GOOGLE MAP
CLICK
Link ที่น่าสนใจ
 
NAX
Solution
www.naxsolution.com
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
   
  เทศบาลตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 17120
  โทรศัพท์ : 056-466-984 - 5 โทรสาร : 056-466-984 - 5
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหนองมะโมง
  จำนวนผู้เข้าชม 964,515 เริ่มนับ 6 ก.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
สายตรงนายก
โทร :
081-039-0600
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
 
facebook
ทต.หนองมะโมง
facebook
ทต.หนองมะโมง
ทต.หนองมะโมง